Blog Archives

Humaniora en de wereld daarbuiten.

“With Friends like These, the Humanities Don’t Need Enemies.” David Clemens is kritisch over het zelfreinigend vermogen van de letterenfaculteiten. Al jaren lopen de studentenaantallen terug. Natuurlijk spelen factoren van ‘de buitenwereld’ ook mee, maar je komt nooit bij een oplossing,

Posted in Gouden Standaard, Gymnasiale vorming, Onderwijskwaliteit

Welke school past bij jouw HB-kind: hoe ga je in gesprek met een school?

Op de website van de landelijke oudervereniging Pharos vind je een artikel met punten die ouders helpen om het gesprek met een nieuwe school aan te gaan. De lijst is mer geschreven voor ouders met jonge kinderen (PO). Klik hier

Posted in Begeleiding hoogbegaafdheid, Differentiatie onderwijs, Hoogintelligent, Hoogsensitief, Kenmerken hoogbegaafd kind, Lesmateriaal hoogbegaafden, Omgaan met hoogbegaafdheid, Onderpresteren, onderwijs, Onderwijs hoogbegaafden, Onderwijskwaliteit, Problemen hoogbegaafdheid

Geen excellentie zonder excellente leraren.

In De Groene Amsterdammer fulmineert Graa Boomsma tegen de middelmaat in het onderwijs, veroorzaakt door jarenlang politiek beleid. Lees hier zijn Pamflet: de toestand van het onderwijs is precair. Zijn analyse stemt niet vrolijk en biedt weinig perspectief, maar een punt

Posted in onderwijs, Onderwijskwaliteit, Onderwijsvernieuwing, Prestatiebox, Talentontwikkeling

Landelijke vereniging voor voltijds onderwijs voor hoogbegaafden.

Begin dit jaar is een nieuwe vereniging opgericht gericht op voltijds onderwijs voor hoogbegaafden. Het initiatief is genomen door Stichting Codenz uit Dronten, KSU Utrecht en COG Drenthe. Hier vind je een radiofragment.

Posted in Begeleiding hoogbegaafdheid, Kenmerken hoogbegaafd kind, Omgaan met hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Onderwijs hoogbegaafden, Onderwijskwaliteit, Talentontwikkeling

Interessant boek

TOOLS FOR TEACHING The Fundamentals of Classroom Management “For teaching to be enjoyable, you must be able to simply relax and teach. Classroom management must be built from the ground up so that most problems do not occur.” – Dr.

Posted in didactiek, onderwijs, Onderwijskwaliteit

Onderwijs: het gaat erom dat ze het leuk vinden.

„En leren ze er ook beter van?” Dat maakt zijn gesprekspartner niet zoveel uit: „Daar gaat het mij niet om. Het gaat erom dat ze het leuk vinden.” Jolanda van der Lee reageert hierop in een artikel in het NRC van

Posted in didactiek, onderwijs, Onderwijskwaliteit

Passend Onderwijs vraagt school om verschillen tussen kinderen weg te poetsen – opinie – VK

Ivo Mijland vraagt in de Volkskrant van 8 juli 2014 aandacht voor een onbedoeld risico van de Wet Passend Onderwijs. Er is een spanningsveld tussen het toelaten van iedereen en een andere politieke pijl gericht op de kwaliteit van onderwijs.

Posted in Begeleiding hoogbegaafdheid, Differentiatie onderwijs, leerstijl, Onderwijs hoogbegaafden, Onderwijskwaliteit, Problemen hoogbegaafdheid, Talentontwikkeling

gymnasiasten blinken uit onder de 20% beste vwo-leerlingen

School aan Zet en Platform Bètatechniek hebben in 2012 een onderzoek gedaan naar het profiel van de 20% beste vwo-leerlingen. De gymnasiasten springen er in alle vergelijkingen boven uit. Zijn gymnasiasten gewoon gemiddeld slimmer of

Posted in Onderwijskwaliteit, Talentontwikkeling

Ook op zoek naar het ‘meer’ van de gymnasiumopleiding?

Hartger Wassink onderscheidt twee vormen van onderwijskwaliteit, de kwaliteit die je kunt meten en de kwaliteit die je dagelijks ervaart. Lees zijn blog hierover. Voor een evenwichtig kwaliteitsoordeel over een gymnasiumopleiding vind ik het belangrijk

Posted in Gouden Standaard, Gymnasiale vorming, Onderwijskwaliteit

Reactie op plan Sander Dekker (Toptalenten 2014-18)

In (op?) Fresh Post schrijft Grieke Gosseling een reactie op het plan van Sander Dekker (Plan van Aanpak Toptalenten 2014-18) waarin zij waardering heeft voor het idealisme en de brede invulling van het begrip ‘Toptalent’. Download het bericht.

Posted in Onderpresteren, Onderwijs hoogbegaafden, Onderwijskwaliteit, Prestatiebox
Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur