Vertaaldidactiek Latijn en Grieks

vrije I-phoneVertalen met tekstbegrip is het moeilijkste onderdeel van het onderwijs klassieken. Het is mijn overtuiging dat het huidige onderwijs gegeven de beperkte contacttijd en de tanende ondersteuning vanuit de andere vakken niet efficiënt is ingericht vanaf klas 1 of 2 op weg naar vertaalvaardigheid. Tegelijk meen ik dat gegeven dezelfde contacttijd de huidige leerling prima in staat is om in vijf of zes jaar voldoende vertaalvaardig te worden.

Leerlijn vertaaldidactiek

Vertalen is veel meer dan woordsubstitutie met kennis van de grammatica. In een ver verleden leerde je Grieks en Latijn door elke dag een à twee uur met Latijn en/of Grieks bezig te zijn. Daarnaast vormde het een-op-een vertalen en de grammatica, zoals ontleden, bij de andere schooltalen een substantieel onderdeel van het basisprogramma. Vervolgens kon je ook zonder tekstbegrip een hoog cijfer halen voor een proefvertaling, Nu wordt met veel minder onderwijstijd meer van gymnasiumleerlingen gevraagd. Die constatering dwingt classici om de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk in te richten.

Professionalisering klassieke talendocenten

Blauwe broer coverHet is de verantwoordelijkheid van de vakdocent om een efficiënte leerlijn vertaaldidactiek te ontwikkelen, opdat in de lessen de leerling ook echt toekomt aan de beoogde vakdoelstellingen. De vertaal- & leesvaardigheid is bij de vakken Grieks en Latijn het fundament van gymnasiale vorming. De filoloog wil ad fontes. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding om de classicus te ondersteunen met tijd en middelen bij het ontwikkelen van de gevraagde vakvernieuwing zoals beschreven in het eindrapport van de Verkenningscommissie. Het is de verantwoordelijkheid van vakdidactici en de universiteiten om classici goed toegerust voor de klas te zetten en te zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW is een gedegen onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom de klassieke talen. Twee van de vele aanbevelingen is ook op instigatie van de Staatssecretaris uitgevoerd: de Gouden Standaard en de vakkenintegratie LTC en GTC, omdat gymnasiale vorming in elk geval nagestreefd moet worden bij de klassieke talen. De uitvoer wordt verder overgelaten aan de kracht van het veld.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

 

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: