Nascholing klassieke talen

Het aanbod nascholing

Het aanbod nascholing voor classici is breed en verandert mee met de ontwikkelingen in het veld.

Met mijn ruime ervaring onder meer als docent klassieke talen sinds 1992 en als vakdidacticus klassieke talen sinds 2000 ben ik in staat om goed in te spelen op elke vraag die vanuit de onderwijspraktijk opkomt.

Sectieprofessionalisering

e pluribus unumScholing in sectieverband heeft veel voordelen. In gezamenlijkheid inhoudelijk discussiëren over je vak en de didactiek en vandaar uit je eigen lespraktijk weer verder ontwikkelen, wordt door docenten vaak gemist. Het gemeenschappelijk overleg is ook heel stimulerend en leidt tot goede ideeën die met elkaar uitgewerkt kunnen worden. Tot slot komt de eensgezindheid binnen een vaksectie de leerling ten goede.

Op de meeste scholen zijn docenten ingedeeld in afdelingsteams of jaarlagen en het sectie-overleg wordt al gauw geheel gedomineerd door dringende praktische en organisatorische zalen.

Sectiescholing voorziet niet alleen in een behoefte van de vakdocent, maar past ook in een degelijk professionaliseringsbeleid van de schoolleiding. Als een sectie met elkaar over een langere periode nieuwe inzichten verwerft en toepast op de eigen lespraktijk, gebeurt er veel meer dan alleen de eigen ontwikkeling. Zo’n gezamenlijk proces van verandering draagt ook bij aan borging van de onderwijskwaliteit, omdat de continuïteit meer is gegarandeerd. Door het scholingsbudget samen te voegen kunnen scholen een langlopend scholingstraject aanvragen. In zo’n trainingsmodule wordt niet alleen een nieuwe theorie gepresenteerd zoals in een theoriemodule of toegepast zoals in een praktijkmodule, maar worden docenten gedurende de hele trainingsperiode begeleid bij het vertalen van die theorie naar de eigen lespraktijk. Het rendement van een trainingsmodule is zo veel groter dan van een of meer incidentele nascholingsactiviteiten.

Het is ook mogelijk om met een aantal classici van verschillende scholen gezamenlijk een professionaliseringtraject aan te vragen.

Individuele professionalisering

van pop tot vlinderIndividuele coaching door de vakdidacticus richt zich op specifieke vragen van een docent voortkomend uit een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gericht op het verkrijgen van een hogere schaal of naar aanleiding van een functioneringsgesprek of re-integratie. De vragen van de docent kunnen het groepsproces en/of het onderwijsleerproces betreffen. Een individueel coachingstraject is geen standaardpakket, maar wordt in nauwe samenspraak met de docent opgesteld en sluit aan bij de eigen persoonlijkheid, de eigen lespraktijk, schoolkarakter en leerlingenpopulatie.

Sectie-overstijgende professionalisering

Een aantal thema’s leent zich ook heel goed professionalisering van gemengde groepen docenten:

  • toetsing (alle secties)
  • differentiatie (alle secties)
  • gemeenschappelijk taalbeleid (Nederlands (Ne), Moderne vreemde talen (MVT), Klassieke Talen (KT)
  • grammatica en taalverwerving (Ne, MVT, KT)
  • gymnasiale vorming (alle secties)

Deelname aan deze nascholingsactiviteiten valt onder professionalisering van docenten en leidt tot een certificaat van nascholing. De politiek stimuleert professionalisering omdat zij de kwaliteit van het VO wil verbeteren. In de nieuwe cao is extra tijd en geld beschikbaar gesteld voor professionalisering van docenten.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: