Theoriemodules 1,5u (KT)

PUZZEL-GROEN-theorie-modules-klassieke-talen-GR

Omdat je vanuit goed begrip al halverwege een goede aanpak bent.

Een theoriemodule (1,5 uur) heeft de vorm van een voordracht of presentatie waarbij kennisoverdracht centraal staat. Het gekozen onderwerp wordt geïntroduceerd en toegelicht afgestemd op het beoogde publiek. Een theoriemodule kan op zichzelf staan of een opstart of opening van een trainingsmodule zijn of worden gecombineerd met een praktijkmodule.

I. De rol van grammatica & taalverwerving

Theorie-01-de-rol-van-grammatica-&-taalverwerving

Grammaticaonderwijs bij het leren van klassieke talen is effectief, maar de klassieke aanpak is in de huidige tijd minder effectief en passend.

Een overzicht van wetenschappelijke inzichten in grammaticaonderwijs en taalverwerving toegepast op de lesmethodes klassieke talen.

II. Woordenschatverwerving en klassieke talen

Theorie-02-woordenschatverwerving-en-klassieke-talen

Een basiswoordenschat is een conditio sine qua non voor het lezen van Griekse en Latijnse teksten. Maar classici ervaren meer en meer hoe moeizaam en weinig effectief dit proces verloopt.

Een overzicht van wetenschappelijke inzichten in woordenschatverwerving toegepast op de lesmethodes klassieke talen.

III. Doorlopende leerlijn Grieks & Latijn

Theorie-03-doorlopende-leerlijn-Grieks-&-Latijn

Een doorlopende leerlijn is niet hetzelfde als een schoolwerkplan of vakleerplan. In de laatste staat vaak welke hoofdstukken en auteurs per leerjaar worden behandeld, in een doorlopende leerlijn staat het leren van de leerling centraal. Classici zijn niet zo bekend met de breuk in het onderwijs tussen klas 3 en 4 ten gevolge van de tweedeling in eerstegraads- en tweedegraadsuren en -docenten. Toch kent elke classicus de moeizame overgang van de basislesmethode naar de lectuur van klassieke teksten. Wat is geleerd in de onderbouw, sluit nog lang niet optimaal aan op de kennis en vaardigheden die worden gevraagd in de bovenbouw.

Een pleidooi voor een doorlopende leerlijn LTC en GTC in dienst van de vakdoelen en eindtermen als instrument om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

IV. Gemeenschappelijk taalbeleid

Theorie-04-gemeenschappelijk-taalbeleid

Met gemeenschappelijk taalbeleid wordt de zwakke en de sterke leerlingen bediend.

Een onderbouwing voor gemeenschappelijk taalbeleid als instrument om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

V. Vertaaldidactiek Grieks & Latijn

Theorie-05-vertaaldidactiek-Grieks-&-Latijn

Wat verstaat de classicus onder ‘vertalen’ en hoe leer je leerlingen om klassieke teksten te ontsluiten? Aandacht voor vertaaldidactiek is bittere noodzaak, omdat de leerling anno nu met minder lestijd meer moet kunnen en nog steeds teksten van dezelfde auteurs krijgt voorgelegd.

Een overzicht van verschillende vertaaldidactieken toegelicht naar de huidige stand van de (verwante) wetenschap.

VI. Integratie taal en cultuur

Theorie-06-integratie-taal-en-cultuur

Per 1 augustus 2014 zijn de cultuur en taal weer helemaal geïntegreerd.

Een open gesprek rondom vragen over de inhoudelijke en organisatorische consequenties van de invoering van LTC & GTC.

VII. Doelstellingen onderwijs klassieke talen

Theorie-07-doelstellingen-onderwijs-klassieke-talen

Eindtermen en vakdoelstellingen. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Een verkenning met elkaar van de overeenkomsten en verschillen.

VIII. Hoe toetsing de motivatie beïnvloedt

Theorie-08-hoe-toetsing-de-motivatie-beinvloedt

Door de toetsing stuurt de docent de studiehouding en –motivatie van de leerling en op termijn het leerrendement. Toetsing is daarmee een krachtig instrument om motivatie positief of negatief te beïnvloeden.

Een schets van studiehouding bevorderende en –belemmerende toetsing en toetsvragen toegelicht vanuit de theorie.

IX. Gedifferentieerd en voorspellend toetsen

Theorie-09-gedifferentieerd-en-voorspellend-toetsen

Het is van groot belang dat toetsresultaten voorspellend en determinerend zijn. Dit geldt nog extra voor de toetsen in klas 3 met oog op toegang tot de bovenbouw en voor de schoolexamens met oog op slagingskansen.

Een presentatie van mogelijkheden om een evenwichtig toetsprogramma samen te stellen in een doorlopende vakleerlijn.

X. Wat is summatief & formatief toetsen?

Theorie-10-wat-is-summatief-&-formatief-toetsen

In het Nederlandse onderwijs zijn toetsen voornamelijk summatief. Wat is formatief toetsen, wat is het belang van formatief toetsen en kan een docent in ons reguliere onderwijssysteem formatief toetsen invoeren?

Een schets van de implicatie van formatief toetsen voor de onderwijspraktijk.

XI. Differentiatie: juist voor het gymnasium & vwo+

Theorie-11-differentiatie--juist-voor-het-gymnasium-&-vwo+

Is het nodig om te differentiëren in de vwo+-klassen. Wat levert differentiatie binnen vwo-klassen leerling en docent op?

Een pleidooi voor meer differentiatie in niveau en tempo in het vwo.

XII. Klassieke talen & 21st century skills

Theorie-12-klassieke-talen-&-21st-century-skills

Veel classici staan ambivalent tegenover 21st century skills en het gebruik van ICT in het onderwijs. De druk van politiek en maatschappij houdt echter aan, omdat die weg het panacee voor problemen als motivatie en onderwijsrendement zou zijn en omdat hiermee de aansluiting op vervolgopleiding en rol in de maatschappij verbeterd kan worden.

Een open gesprek over de vraag hoe het onderwijs klassieken de leerling van nu sterkt en hoe de kennis van nu het onderwijs klassieken kan versterken.

Vindt u niet wat u zoekt?

Kijkt u verder bij de praktijk- en trainingsmodules of stel uw vraag direct.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: