Aanbod voor schoolleiders

Spinoza‘Wanneer handelen niet gebaseerd is op inzicht, is het gebaseerd op gehoorzaamheid.’

Spinoza (1632-1677)

MetisMatters is niet alleen ervaren in de praktijk van onderwijs, maar ook in de organisatie, het onderwijsbeleid en de universitaire lerarenopleiding.

Ik stem mijn aanpak af op de schoolspecifieke context en behoeften en stel mijn kennis en expertise geheel in dienst van uw wensen.

Klassieken en hoogbegaafdheid

U vraagt zich misschien nog af hoe de klassieken en hoogbegaafdheid zo samenkomen? Ooit met overtuiging gekozen voor het onderwijs in de klassieke talen heb ik vele leerlingen blij met een gymnasiumdiploma de school zien verlaten. Maar ook altijd wel een enkeling niet. Onderweg verloren, van het gymnasium, van school, uit beeld geraakt…… Ik bleef zitten met vragen zoals:

  • Waarom zie ik zo vaak slimme jongens vastlopen op het gymnasium of op z’n minst worstelen met het talenonderwijs in de onderbouw?
  • Wat vraag ik eigenlijk van mijn leerlingen?
  • Wat wil ik met mijn vak bereiken en wat bied ik mijn leerlingen?
  • Waarom is het gymnasium niet meer vanzelfsprekend het alternatief voor slimme leerlingen?
  • Wat bied ik hoogbegaafden?
  • Welke hoogbegaafde leerlingen heb ik niet zien staan?

Met die vragen begon ik in 2000 als vakdidacticus aan de universiteit van Leiden. Ik werkte samen met onderwijskundigen, kreeg makkelijker toegang tot bronnen met theorie over leren en had tijd om over onderwijs en leren na te denken. Mijn blik verruimde ook door bij heel veel scholen achter de schermen te kijken naar de schoolorganisatie en de praktijk van collega’s. De schoolgang van ons eigen kind maakte mij onderwijl nog meer bewust van de enorme noodzaak om docenten voor de klas meer te ondersteunen bij hun complexe en veeleisende taken. Meestal immers waren de intenties goed, zelden was er sprake van onwil, maar rondom hoogbegaafde leerlingen is nog wel veel onwetendheid, onvermogen en handelingsverlegenheid.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de maatschappij en politiek nu nog hogere verwachtingen van de mensen die het onderwijs maken. Ouders en hoogbegaafde leerlingen vragen luid en expliciet om aandacht. En wie zou het ook niet eens zijn met de wens en ambitie dat elk individu op zijn eigen niveau zijn talenten zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen? Het is aan u richting te geven aan uw docenten, opdat ieder met zijn individuele kwaliteiten bijdraagt aan dat wat de school sterk maakt en waarin zij zich onderscheidt.

  • Zoekt u expertise van buiten om binnen uw school met een groep docenten een eigen schoolprofiel te ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen?
  • Wilt u uw docententeam professionaliseren, zodat zij met kennis, inzicht en vaardigheden beter zijn toegerust om aanbod en omgang ook af te stemmen op hoogbegaafden?
  • Zoekt u een gids om voor een – bijna – vastgelopen leerling het onderwijs in overleg met zijn docenten af te stemmen?
  • Wilt u via een thema (bijv. toetsing, differentiatie, lesplanning) uw docententeam professionaliseren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

MetisMatters staat klaar om haar kennis en expertise met u en uw docententeam te delen. Met een focus op het leerproces, omdat het leren de sleutel is tot schoolsucces.

Interesse?

Kijkt u rond in het aButtons-actie-contactanbod van MetisMatters op het gebied van hoogbegaafdheid of klassieke talen of individuele coaching. Het aanbod van MetisMatters voegt zich naar de specifieke wensen en omstandigheden van uw school. Meestal volgt de invulling pas na een eerste kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

Mijn klassieke achtergrond is een bron van inspiratie, omdat goede gymnasiale vorming de meeste intellectuele uitdaging biedt, non scholae, sed vitae!

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: