Onderwijsaanbod voor hoogbegaafden

“Als een kind niet meer leert zoals wij denken, moeten wij meer denken, zoals zij leren.”

drs. Annemieke van der Plaat

Van ad hoc-oplossing naar staand beleid

plantoys vormendoos driehoek vierkant cirkel en niet passendDe leerstijl van hoogbegaafden vraagt aanpassingen van twee kanten: van de leerling, die een diploma wil halen, en van de school die een leerling onder haar hoede heeft.

Het fundament daarvoor wordt gelegd met het formuleren van standaard aanpassingen die in een protocol hoogbegaafdheid zijn vastgelegd. Daarmee wordt docenten, mentoren en andere betrokkenen een eerste handreiking geboden en wordt implementatie van beleid geborgd. Een protocol staat niet gelijk aan de oplossing, het is een gezamenlijk vertrekpunt dat leidt tot:

 • breed besef dat een hoogbegaafde leerling noopt tot actievaste procedures die op termijn leiden tot gewoonte
 • expliciete procedures die bijdragen tot ontwikkeling van community of language rondom hoogbegaafden: binnen school wordt met een mond gesproken over onderwijs rondom hoogbegaafde leerlingen
 • steun aan docent, leerling, ouder, professional die zijn weg zoekt in het aanpassen van het onderwijsprogramma

De rol van het docententeam: docent als professional

Wat vraagt dit van de docent die verantwoordelijk is voor zijn onderwijsaanbod?

 • onvoorwaardelijke acceptatie van de leerling
 • een veilig en consequent leerklimaat
 • professionele betrokkenheid & afstand
 • Inzicht in hoogbegaafdheid
 • Inzicht in eigen predispositie
  • Oppoppende vragen niet afkappen, wel soms parkeren
  • Navragen waar ‘fout’ antwoord vandaan komt, waar ‘irrelevante’ vraag vandaan komt
 • Investering in aanpassing leerlijn
  • Schrappen in de ‘herhaling’ in boek (selectie in oefenstof; leeswijzer bij opbouw van het boek (wijzen op grote lijn, kruisverbanden)
  • Uitdagende sponsopdrachten of sponstaken voor tijdens de klassikale instructie (en ad hoc roepen bij de les: “dit is even belangrijk’)
  • Aanvullende of alternatieve opdrachten

De rol van de schoolleiding: naar een lerende organisatie

Wat vraagt dit van de schoolleiding?

 • faciliteer, stimuleer en entameer onderwijsontwikkeling binnen en tussen secties buiten regulier sectie-overleg om
 • evalueer en bewaak onderwijskwaliteit

De rol van de leerling: op weg naar volwassenheid

Wat vraagt dat van de leerling?

 • zelfinzicht en inzicht in hoogbegaafdheid
 • inzicht in eigen leerbehoefte
 • organisatietalent
 • eigen verantwoordelijkheid
 • bereidheid mee te denken
 • hulp vragen en accepteren

De rol van de ouders: geleid loslaten

Wat vraagt dit van de ouders?

 • onvoorwaardelijke acceptatie van het kind
 • onvoorwaardelijke steun
 • actieve betrokkenheid
 • consequente (bege)leiding

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

 

 

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: