1ste Peers4Parentsgroep start in Delft

Vanaf maandagavond 30 maart 2020 start in Delft. Ouders van hoogbegaafde kinderen gaan met elkaar in gesprek over specifieke opvoedvragen waarvoor zij zich voor gesteld zien. Bij elk gesprek staat 1 van de 10 thema’s centraal.

Het Peers4Parents Programma is ontwikkeld in Amerika door James Webb. Hij voorzag hiermee al 30 jaar geleden in een behoefte van ouders aan steun & informatie en om ervaringen te delen. De 10 thema’s zijn op basis van deze gesprekken geïdentificeerd en in de jaren uitgekristalliseerd.

Meer informatie en wijze van aanmelding vindt u hier.

Posted in Geen categorie, Kenmerken hoogbegaafd kind, Omgaan met hoogbegaafdheid, Problemen hoogbegaafdheid

The big 6: simpel en effectief voor elke les.

De Grote Zes. Zo noemt het Amerikaanse Institute of Education Sciences een rijtje instructiemethoden waarvan als een paal boven water staat dat ze werken, bij elk vak en voor leerlingen van elke leeftijd. Opvallend: lang niet iedereen past deze principes toe. De meeste leerboeken besteden er helemaal geen aandacht aan. De 6 principes zijn hier uitgewerkt.

Ook te lezen op de site van het AOb.

Posted in didactiek, Onderwijskwaliteit

Interview James Webb over zijn nieuwste boek Searching for Meaning.

Als je James Webb vraagt hoe belangrijk het volgens hem is om je hoogbegaafdheid bevestigd te krijgen, antwoordt hij kort: “The label, not so much. But understanding the characteristics of it and what it means for you, that is important.” Lees het hele Interview with James Webb Gifted People.

Posted in Geen categorie, Omgaan met hoogbegaafdheid, Onderpresteren, Talentontwikkeling

Dagtrip Rome in Valkenburg

In Valkenburg ligt een klein stukje ‘Rome’ verborgen onder de grond, de Catacomben van Callixtus getrouw nagemaakt door Jan Diepen. Een erg leuk dagje uit voor wie Rome net even een brug te ver rijden vindt, betoogt ook Jona Lendering.

Posted in Gymnasiale vorming, Klassieke talen

Wat brengt ons de oud-historicus (en classicus)?

Drs. Mark Reumer houdt een warm pleidooi voor een historische attitude die zo belangrijk is in een tijd waarin (ook) heethoofden zomaar aan de knoppen staan.

The advantage of being ancient historians is that we are used to be cautious, because we are aware of the scarcity of our sources. Second, those sources are all different, so we have to be precize when creating a “story” about these sources. So adaptation, awareness and being cautious and critical are trade marks of the ancient historian, which can be applied to other contexts, like diverse industries where important devisions have to be made.

Reumer stipt precies de vormende waarde van Gymnasiale vorming aan: een kritische houding, acribie bij het lezen van en luisteren naar ‘de ander’ uit heden en verleden. Voeg daar ook nog een grote taalvaardigheid en taalgevoeligheid bij en je kunt het verschil maken in een tijd van roeptoeters en onderbuikdenkers.
Posted in Gouden Standaard, Gymnasiale vorming, moderne klassieken

“Debiel doen”, verstond mijn zoon van zijn leraar klassieke talen. Hij zei iets anders.

Gymnasiaal

Posted in Gymnasiale vorming, Klassieke talen

Differentiëren? Ja, maar….

Katrien Stuyven van de Vrije Universiteit Brussel ontkrachtigt 8 ja, maren die docenten makkelijk ervan afhouden om (meer) te gaan differentiëren. Lees meer over 8 mythes over differentiëren.

Posted in Differentiatie onderwijs, Onderpresteren, Onderwijs hoogbegaafden
Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 30 other followers

MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur