Protocol hoogbegaafdheid & schoolbeleid

Beleid en onderwijskwaliteit

Inspectierapport Onderwijskwaliteit 2012-13 (3.49m)

Een beleidsplan is geen garantie voor goed onderwijs voor leerling en docent. Toch is het omgekeerde ook niet waar: geen beleid is ook geen garantie voor goed onderwijs.

Staand beleid biedt allen in de school duidelijkheid; een kader waarop je kunt terugvallen, waarbinnen je mensen kunt aanspreken, dat een vertrekpunt biedt voor elk individueel geval. Tevens biedt beleid een vetrekpunt om draagvlak en gemeenschappelijkheid te creëren, continuïteit te borgen en zo bij te dragen aan verhoging van het onderwijsrendement in de breedte. Tot slot biedt beleid houvast juist wanneer het moeizaam gaat. Wanneer de problemen rond een leerling zich plots opstapelen, is het goed om een pas op de plaats te maken en tijd te nemen voor een grondige analyse.

Beleid: van papier naar praktijk

Een protocol, handelingsplan of beleidsplan is niet meer dan een papieren document. Alleen wanneer de inhoud eigen is en breed gedeeld en gedragen wordt, krijgt het betekenis in de praktijk van de school. Alle participanten in en rond de school hebben daarin een verantwoordelijkheid. Als papieren beleid echt zijn weg vindt in de school, wordt het document op zichzelf steeds minder van belang, omdat de stappen opgenomen zijn in ieders routine.

Protocol hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid vraagt nu (nog) om expliciet beleid vastgelegd in een protocol. Talentontwikkeling aan de bovenkant is onvoldoende, het reguliere onderwijs past hoogbegaafden onvoldoende, hun leerstijl en –tempo en hun wezen wijkt teveel af van de norm om zonder begeleiding en hulp van volwassenen zonder (latere) problemen goed te ontwikkelen.

Van wiel tot vliegwiel

Standaard protocollen, handelings- of beleidsplannen zijn een goed startpunt om binnen de eigen school tot goed beleid rondom hoogbegaafdheid te komen.

Veel gebruikt binnen het PO: DHH van Sylvia Drenth, Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid

Voor PO en VO: Katern schoolbeleid Hoogbegaafdheid. CPS

Op de site van de SLO Talent Stimuleren staat onder het thema ‘Beleid en Organisatie’ een aantal documenten:

U kunt ook begeleid worden bij het ontwikkelen, implementeren van beleid in het kader van professionalisering.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

 

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: