Praktijkmodules 2,5u (KT)

praktijk-modules-klassieke-talen-GR

I. Effectief grammaticaonderwijs in de klas

Praktijk-01-effectief-grammaticaonderwijs-in-de-klas Aan de hand van opdrachten uit de eigen methode wordt de mate van effectiviteit van grammaticaonderwijs geïllustreerd en onderbouwt, waarna docenten de verkregen inzichten zelf toepassen. De nieuwe inzichten en geleide toepassing vergroot de eigen expertise in het effectief gebruik van de lesmethode.

II. Variaties in sturing op woordenschatverwerving

Praktijk-02-variaties-in-sturing-op-woordenschatverwerving Vanuit een overzicht van werkvormen om woordjes te leren wordt gespeeld met de aansturing: wie doet wat in het leerproces? De docent vergroot zijn kennis van en inzicht in de relatie tussen werkvorm en leeropbrengst van heet woordjes leren.

III. Doorlopende leerlijn Grieks & Latijn

Praktijk-03-doorlopende-leerlijn-Grieks-&-Latijn Aan de hand van een format voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en de eigen lesmethode wordt een begin gemaakt met het opstellen van de schooleigen leerlijn (onderbouw). Door de geleide toepassing vergroot de docent zijn kennis van en inzicht in de doorlopende leerlijn en raakt vertrouwd met het denken vanuit een leerlijn, hij krijgt een beeld wat die ontwikkeling betekent binnen de sectie en maakt een start met de ontwikkeling daarvan voor zijn eigen school.

IV. Wat is gemeenschappelijk in het talenonderwijs?

Praktijk-04-wat-is-gemeenschappelijk-in-het-talenonderwijs Aan de hand van een Ontwikkelwijzer gemeenschappelijk taalbeleid wordt een begin gemaakt met het opstellen van de schooleigen gemeenschappelijke taalleerlijn. Door de geleide toepassing raakt de docent vertrouwd met het denken vanuit een leerlijn, hij krijgt een beeld wat die ontwikkeling binnen zijn school impliceert en maakt een start met de ontwikkeling daarvan voor zijn eigen school

V. Griekse en Latijnse lectuur in de klas

Praktijk-05-Griekse-en-Latijnse-lectuur-in-de-klas Docenten verkennen hun eigen vaak impliciete opvattingen over vertalen, tekstbegrip, vertaaldidactiek en toetsing van de vertaalvaardigheid aan de hand van vragen, stellingen en praktijkvoorbeelden (leerlingprocucten). De bewustwording van de eigen opvattingen en die van collega’s is een eerste opstap naar professionalisering van het eigen handelen.

VI. Integratie taal en cultuur: good practices

Praktijk-06-integratie-taal-en-cultuur--good-practices De workshopleider laat zien wat de mogelijkheden zijn tot een geïntegreerd taal- en cultuurprogramma gericht op vakdoelstellingen en eindtermen rond een aangedragen thema of pensum. De docent werkt de mogelijkheden uit. De docent vergroot zijn kennis en expertise in het integreren van taal en cultuur en het opstellen van een lesprogramma gericht op vakdoelstellingen en eindtermen rondom een thema (onder- en bovenbouw) of schoolexamenpensum.

VII. Lesplanning vanuit leerdoelen

Praktijk-07-lesplanning-vanuit-leerdoelen Naar aanleiding van de ingeleverde formulieren voor lesplanning worden, onderbouwd vanuit de leertheorie, tips en tops besproken waarna de docent aan de slag gaat om de mogelijkheden toe te passen waarmee het rendement kan worden vergroot. De docent vergroot zijn kennis en expertise in het lesplannen vanuit vakdoelstellingen, tussendoelen en eindtermen in onder- of bovenbouw.

VIII. Beïnvloed de motivatie d.m.v. toetsing

Praktijk-08-beïnvloed-de-motivatie-d.m.v.-toetsing Naar aanleiding van ingeleverde eigen toetsvoorbeelden worden, onderbouwd vanuit de toets-, leer- en motivatietheorie tips en tops besproken, waarna de docent aan de slag gaat om de mogelijkheden uit te werken waarmee de leermotivatie en het leerrendement kan worden vergroot. De docent vergroot zijn kennis en expertise het maken van toetsen in dienst van het leerproces.

IX. Toetsen maken met de taxonomie van Bloom/RTTI/OBIT

Praktijk-09-toetsen-maken-met-de-taxonomie-van-Bloom-RTTI-OBIT Naar aanleiding van ingeleverde eigen toetsvoorbeelden worden, onderbouwd met behulp van een van de toetstaxonomieën, tips en tops besproken, waarna de docent aan de slag gaat om de mogelijkheden uit te werken waarmee de toets evenwichtiger en gedifferentieerder wordt opgebouwd gericht op de vakdoelstellingen en eindtermen. De docent vergroot zijn kennis en expertise het maken van toetsen in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen.

X. Formatief toetsen: de praktijk

Praktijk-10-formatief-toetsen--de-praktijk Vanuit de theorie over formatief toetsen worden in gesprek met elkaar de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen van formatieve toetsen en een meer formatief toetsbeleid op de eigen school. De geleide toepassing en discussie vergroot de eigen kennis en expertise, die de docent kan uitdragen en delen binnen de eigen school.

XI. Differentiatie in de klas

Praktijk-11-differentiatie-in-de-klas Aan de hand van enkele voorbeelden wordt zelf geoefend met het differentiëren aan de hand van de eigen lesmethode. De geleide toepassing en discussie vergroot de eigen kennis en expertise in het differentiëren aan de hand van de lesmethode.

XII. (Digitale) Werkvormen Grieks & Latijn

Praktijk-12-(digitale)-werkvormen-Grieks-&-Latijn Geen enkele lijst met werkvormen is exhaustief. De mogelijkheid om te variëren in vorm is oneindig groot, maar in de basis is het terug te voeren op een aantal principes. Docenten gaan aan de hand van een lijst of met ‘verzoeknummers’, standaard werkvormen vertalen naar opdrachten uit de methode. De geleide toepassing en discussie vergroot de eigen kennis en expertise in het variëren in werkvormen aan de hand van de lesmethode.

Vindt u niet wat u zoekt?

Kijkt u verder bij de theorie- en trainingsmodules of stel uw vraag direct.  

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: