Aanbod voor ouders

Moeder en kind RodinMetisMatters stelt haar kennis en expertise ook in dienst van ouders van hoogbegaafde leerlingen. Als trait-d’union tussen ouders en de school is zij in staat om ouders te adviseren en ondersteunen in hun opstelling jegens school en kind, omdat zij ervaring inbrengt van beide werelden.

De ervaring als ouder met een zeer moeizame schoolgang van ons eigen kind heeft mij evenzo gevormd als de ervaring om als docentenopleider de ene na de andere docent zo handelingsverlegen tegenover ons eigen kind te zien staan. Maar de ervaring om uit die zeer uitzichtloze situatie een weg omhoog te vinden, is nu een bron van kracht. Vanuit de overtuiging dat ‘alles wat aandacht krijgt groeit’, kan ik adviseren en begeleiden, maar vanuit professionele afstand kan ik bewaken dat de communicatie tussen school en ouders in openheid, goed vertrouwen en vanuit wederzijds respect voor elkaars expertise en zorg verloopt.

De kennis van de onderwijspraktijk, schoolbeleid en wettelijke bepalingen zorgt ervoor dat de energie uit idealisme en de drive om goed onderwijs voor elke hoogbegaafde leerling te willen organiseren, wordt gericht in realistisch uitvoerbare voorstellen waarbij ieder naar vermogen en met de nodige ondersteuning zijn rol en verantwoordelijkheid kan nemen. De benadering is altijd gericht op een gezamenlijke en eenduidige aanpak door de omgeving rondom het kind: thuis, school en begeleiding of zorg. Het kind staat daarbinnen centraal en mag zich gesteund en begeleid voelen door de volwassenen in zijn omgeving.

Klassieken en hoogbegaafdheid

U vraagt zich misschien nog af hoe zo’n van huis uit classicus op hoogbegaafdheid komt? Ik heb heel bewust al voor het begin van mij studie Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de UvA voor het onderwijs gekozen. Als leerling al hield ik mij bezig met de rol van de docent en eenmaal zelf docent, verplaatste ik mijn belangstelling weer naar de leerling. Toen ik in 2000 als vakdidacticus klassieke talen aan de Universiteit van Leiden ging werken, was mijn grootste drijfveer om nog meer te weten te komen over de leerling. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in die hoofdjes? Wat motiveert hun (niet)? Wat is mijn rol als docent bij hun ontwikkeling? Mijn mantra voor studenten of leraren is dan ook steevast: “Wat doe jij, opdat de leerling leert?” Want de docent is de professional en de leerling is mag nog heel veel fouten maken en leren. Intussen was ik als ouder van een hoogbegaafd kind mijn gegaan door het basisonderwijs en (bijna) door het voortgezet onderwijs. Die erg moeizame weg heeft mij heel veel geleerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het onderwijs, over het belang van open communicatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Maar vooral ook wat nodig is om een schier uitzichtloze situatie te keren. Dat is geen eenvoudige weg, maar wel de enige weg naar een oplossing waar iedereen, school, ouders en kind, uiteindelijk wel bij vaart.

In 2010 heb ik mij gevestigd als zelfstandig vakdidacticus klassieke talen én hoogbegaafdheid, omdat ik weer terug de scholen in wil om voor uw kind misschien wel net het verschil te maken.

Wat kan ik voor u en uw kind betekenen?

  • als u zich zorgen maakt over uw kind op school, bied ik u advies en steun in het gesprek met school.
  • als uw kind hulp en advies nodig heeft bij het studeren, kan ik met hem inventariseren wat zijn behoeftes zijn en welke rol ouders en school daarin ter ondersteuning kunnen vervullen.
  • als uw kind hoogbegaafd is of u hebt een vermoeden dat dit speelt, maar de cijfers op school laten een (heel) ander beeld zien, kan ik met u en uw kind in gesprek gaan om een plan van aanpak op te stellen.
  • als uw kind (tijdelijk) thuis zit of uw kind wil naar een andere school, kan ik u ondersteunen in het zoeken naar een school en begeleiden bij de afspraken rond de toelating.
  • als uw kind een individuele leerroute wil naar een diploma, bied ik u advies en ondersteuning in het gesprek met school.

MetisMatters staat klaar om haar kennis en expertise met u te delen.

Interesse?

Op de site vindt u veel informatie over hoogbegaafdheid en onderwijs. Het algemene aanbod van MetisMatters voor het onderwijs laat u zien wat MetisMatters in huis heeft, maar wordt geheel afgestemd op uw specifieke wensen en omstandigheden. Meestal volgt de invulling pas na een eerste kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

De jeugd van tegenwoordig

Jugendclub Ikarus“De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe. Ze heeft slechte manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect en praat, als ze zou moet werken. Jongeren spreken hun ouders tegen, kletsen in gezelschap, schrokken aan tafel, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun ouders.”

Socrates, 470-399 vC.

“Een kind is onhandelbaarder dan welk dier ook. Het is nu eenmaal zo dat het meer dan de dieren beschikt over een bron van redelijk denken, maar het kan deze bron nog niet beheersen, zodat het een verraderlijk, geslepen en uiterst brutaal wezen is.”

Plato, 427-347 vC.

Banner Icarus

Ik zie mijn klassieke achtergrond als een enorme bron van inspiratie, omdat goede gymnasiale vorming de meeste intellectuele uitdaging biedt, non scholae, sed vitae! Maar goed onderwijs is niet alleen weggelegd voor de gymnasiumleerling.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: