Integratie taal en cultuur

Integratie Latijn en Grieks“De commissie adviseert om het onderwijs in de Klassieke Talen in te richten in twee vakken (in de onder- en bovenbouw): Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC). De nieuwe naamgeving moet niet geacht worden te wijzen op een structurele onderwijshervorming, maar is een opdracht om ernst te maken met de reeds bestaande doelstellingen.”

“In de bovenbouw dienen de leerlingen GTC of LTC of beide te kiezen. In de vakken van elk 760 uur is het vak KCV volledig geïntegreerd. In de lespraktijk blijft het gezamenlijk lezen van originele teksten centraal staan. Maar de hoeveelheid teksten en andere cultuuruitingen waarmee de leerlingen kennismaken moeten wel worden uitgebreid.”

rapport van de Verkenningscommissie p. 52

“Herzie zo spoedig mogelijk de huidige structuur van de vakken Grieks en Latijn en KCV en maak in plaats daarvan twee vakken: Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur met in de bovenbouw voor elk van beide vakken een studielast van 760 uur.”

rapport van de Verkenningscommissie p.54

LTC en GTC

De SLO heeft een handreiking geschreven voor de integratie van de cultuur (terug) in de talen. logo_slo (1)Hoewel deze ingreep niet als onderwijshervorming moet worden gezien, is het wel ingrijpend: organisatorisch, voor het PTA en voor de dagelijkse lespraktijk. Deze vernieuwing is – na onderzoek en analyse van de Verkenningscommissie – de start van de oplossing voor de gesignaleerde problemen. De huidige lespraktijk moet een duidelijker reflectie zijn van de vakdoelstellingen en de vakdidactiek moet vanuit de nieuwste inzichten uit verwante wetenschappen op inspirerende, motiverende en efficiënte wijze op de realisatie en toetsing van die vakdoelstellingen zijn gericht. Daarnaast moet het onderwijs klassieke talen zijn ingebed in het totale programma van de gymnasiale vorming. De Gouden Standaard is ontwikkeld om schoolleiding en gymnasiumdocenten richting te geven bij het ontwikkelen van gezamenlijk schoolbeleid. Alle genoemde ontwikkelingen kunnen immers niet los van elkaar worden gezien: het zijn stuk voor stuk deeloplossingen die alleen in samenhang bijdragen tot de gevraagde kwaliteitsverbetering binnen en buiten het lokaal van de klassieke talen.

Professionalisering

MetisMatters adviseert en ondersteunt graag de schoolleiding en haar gymnasiumdocenten die aan de slag willen met het ontwikkelen en implementeren van geïntegreerd beleid rondom LTC en GTC en gymnasiale vorming. Dat kan via theorie-, praktijk- of trainingsmodules. U kunt ook naar eigen behoefte combinaties maken. Het aanbod wordt aangepast in overleg aan de specifieke wensen en context van de docent(en) en de school.

Beperkte vakvernieuwing in documenten

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: