Gymnasiale vorming

“The new advances in sciences offer the possibility of prolonging human life, destroying human life, transforming human life artificially in ways that challenge the very meaning of what it is to be human. In the face of such prospects, the traditional focus of the humanities on questions of value, of meaning, of ethics, are more important than ever before. Such questions are extremely difficult. They do not lend themselves to testable theories or empirical verified results. But they are no less essential if we are to make sense of the changes that science thrusts upon us and create a society in which we all can live fulfilling lives.”

Derek Bok, president of Harvard University (2007)

LTC en GTC: Latijn en Grieks 2.0

Per 1 augustus 2014 treedt nog een van de aanbevelingen van de Verkenningscommissie Klassieke Talen in werking. De cultuur – sinds 1998/99 met de invoering van de Tweede Fase los van de talen in een apart vak, KCV, aangeboden – wordt weer geïntegreerd in de beide talen. Vanaf 1 augustus 2014 staat op het lesrooster LTC, Latijnse taal en cultuur, en GTC, Griekse taal en cultuur. Daarmee wordt duidelijker zichtbaar wat het schoolvak behelst: de kennis de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen toepassen in het leven van alledag. Als we met de kennis van nu naar het verleden kijken of met de kennis van toen naar het heden, ons denken en doen wordt gevormd door de confrontatie met het vreemde en het eigene en ons denken en doen is gevormd doordat we in een traditie staan. Tegelijk biedt het verleden ons – naast kennis en inzicht – de nodige afstand om belangrijke vraagstukken te adresseren.

Studia humanitatis van het vwo

Op wikipedia staat onder Geesteswetenschappen, ook wel Studia Humanitatis genoemd, het volgende:

de wetenschappen, die zich bezighouden met de “geestesproducten” van de mens: talen, zowel de linguïstiek als de studie van elke taal, geschiedenis, filosofie, muziekwetenschap, cultuurwetenschappen, kunstgeschiedenis, en theologie. Geesteswetenschappen komen grotendeels overeen met de alfa- en cultuurwetenschappen. Het schoolvak klassieke talen is een soort mini-humaniorastudie. Daarmee onderscheidt het vak zich van de andere vakken en staat het haast gelijk aan het schoolvak wiskunde. Beide vakken zijn niet primair per se, maar om de algemene vormende waarde van het academische denken. Je leert problemen oplossen, niet om de lol van het breinbreken of vertalen per se, maar in de traditie van de bètawetenschappen en de alfawetenschappen. Je leert om de vorming en niet direct om het praktische nut.

Gymnasiale vorming loopt vooruit op toekomstig onderwijs

Nu de lerende economie de kenniseconomie al weer lijkt te verdringen, biedt ‘de gouden standaard’ voor gymnasiale vorming de huidige leerling de ideale voorbereiding op zijn rol in de maatschappij. In dat pakket vormt het onderwijs klassieke talen in de geest van de humaniora burgers, die antwoorden zoeken op de vragen waar onze supersnel technologisch innoverende maatschappij tegen op botst.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

One comment on “Gymnasiale vorming
  1. […] stipt precies de vormende waarde van Gymnasiale vorming aan: een kritische houding, acribie bij het lezen van en luisteren naar ‘de ander’ uit […]

Comments are closed.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: