Gouden Standaard voor gymnasiale vorming

 

“De commissie adviseert om een ‘gouden standaard’ te ontwerpen waaraan gymnasiumopleidingen geacht worden te voldoen. De effectiviteit van de ‘gouden standaard’ zou na enkele jaren geëvalueerd moeten worden. Indien de zelfregulering van het veld dan onvoldoende zou blijken te hebben gewerkt, moet overwogen worden aan de ‘gouden standaard’ een dwingender status te verlenen.”

                  Het geheim van de blauwe broer p. 52.

Advies verkenningscommissie Klassieke Talen

Gouden StandaardIn januari 2009 stelde de Staatssecretaris van OCW een Verkenningscommissie Klassieke Talen in om een analyse te maken van de al langer bestaande problemen binnen het onderwijs Klassieke Talen en aanbevelingen te doen voor een oplossing hiervan. De bestaande problematiek is complex, maar in de kern gaat het om de slechte en al jaren dalende resultaten op het CE-Latijn, de dalende motivatie voor het onderwijs in de Klassieke Talen en (dus) de geringe bereidheid hiervoor de gevraagde inzet te leveren. In hoofdstuk 10 van het rapport komt zij met een reeks van aanbevelingen gericht aan alle betrokkenen bij het gymnasiale onderwijs. De ‘gouden standaard’ is slechts eentje uit de lange reeks.

De gouden standaard verguldt de hele school

Griekse vaas met brommerDe ‘gouden standaard’ biedt scholen een kader om de kwaliteit van de gymnasiumopleiding binnen de school te verhogen en/of hoog te houden. De school moet met de ‘gouden standaard’ in de hand in kaart brengen waar zij staat met de brede gymnasiale vorming – die veel meer behelst dan de vakken Grieks en Latijn op het lesrooster – en waar zij naar toe wil. Na lezing van het rapport van de verkenningscommissie en de ‘gouden standaard’ moge duidelijk zijn dat noblesse oblige. Als ‘gymnasium’ de gevel en het briefpapier siert, verplicht dat alle betrokkenen in de school ook te investeren in brede gymnasiale vorming.

Op 12 april 2014 is tijdens de BGV-conferentie het eerste exemplaar van de Een Gouden Standaard aangeboden aan prof. dr. Ineke Sluiter.

De officiële publicatie van de Gouden Standaard vond plaats op 19 juni 2014 op Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

One comment on “Gouden Standaard voor gymnasiale vorming

Comments are closed.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: