Theoriemodules 1,5u (HB)

theorie-modules-Hoogbegaafd-GR

Omdat je vanuit goed begrip al halverwege een goede aanpak bent.

I. Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafd-theorie-01-kenmerken-van-hoogbegaafde-leerlingen

Hoogbegaafdheid en onderwijs. Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen begint bij signalering. Slechts een deel van de hoogbegaafde leerlingen in het vo weet dat hij of zij hoogbegaafd is. Hoge cijfers zijn geen goede lakmoesproef. Het is voor deze latente groep hoogbegaafden van groot belang door docenten ‘gezien’ te worden om problemen nu of later te voorkomen.

Een eerste handreiking bij het signaleren aan de hand van (gedrags)kenmerken.

II. Leer- en onderwijsbehoeftes van hoogbegaafden

Hoogbegaafd-theorie-02-leer--en-onderwijsbehoeftes-van-hoogbegaafden

Hoogbegaafden kunnen niet makkelijker dan gemiddeld leren, maar ze leren anders dan gemiddeld in tempo en aanpak.

Een overzicht van de aspecten in het onderwijs waarop hoogbegaafden extra aandacht vragen.

III. Anders leren: top-down & betekenisgericht

Hoogbegaafd-theorie-03-anders-leren--top-down-&-betekenisgericht

Top-downleren wordt gemakkelijk als de oplossing genoemd waarmee onderwijs passend wordt voor hoogbegaafden. Maar wat zijn de criteria voor top-downleren?

Een eerste handreiking bij het identificeren van de leerstijl achter de leertaak.

IV. Motivatie voor schools leren

Hoogbegaafd-theorie-04-motivatie-voor-schools-leren

Motivatie is een van de drie pijlers waarop volgens het model van Renzuli hoogbegaafdheid stoelt. Is een ongemotiveerde leerling dan nog wel hoogbegaafd?

Een schets van de brede context waarbinnen een hoogbegaafde leerling zijn motivatie voor school kan verliezen.

V. Hoogbegaafden en onderpresteren

Hoogbegaafd-theorie-05-hoogbegaafden-en-onderpresteren

V. Hoogbegaafden en onderpresteren

Kun je van onderpresteren spreken, als iemand een acht gemiddeld staat? Is het een keuze vrij aan een hoogbegaafde leerling om mee te gaan in de ‘zesjescultuur’? Is er verband tussen onderpresteren en faalangst? Hoe help je een hoogbegaafde onderpresteren zijn executieve functies en metacognitie te versterken?

Een pleidooi voor ‘moeilijk moet’ in het vwo voor hoogbegaafde leerlingen.

VI. Wat als ‘het er niet uitkomt op school’?

Hoogbegaafd-theorie-06-wat-als-'het-er-niet-uitkomt-op-school'-

Elke hoogbegaafde leerling verlaat met minimaal een vwo-diploma de school. Welke docent, welke schoolleider, welke ouder onderschrijft deze stelling? En wie draagt welke verantwoordelijkheid voor de schoolcarrière van hoogbegaafde leerlingen?

Een open gesprek rondom de vraag wat je kunt of moet doen als een hoogbegaafde leerling niet goed meekomt in het reguliere onderwijs.

Vindt u niet wat u zoekt?

Kijkt u verder bij de praktijk- en trainingsmodules of stel uw vraag direct.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: