Oproep voor pioniers op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden.

Staatssecretaris Sander Dekker gaat op 11-12 november in gesprek met pioniers uit het onderwijs op het gebied van passend onderwijs voor (hoog)begaafden.

stichting 360gr View

SLOStaatsecretaris Sander Dekker heeft in zijn Kamerbrief van 23 april jl.* benadrukt dat passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Die vormt het vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben op school.

Alle bestaande middelen voor passend onderwijs worden vanaf 1 augustus 2014 stapsgewijs in de nieuwe samenwerkingsverbanden gebundeld. In aanvulling daarop is een extra impuls van 29 miljoen voor passend onderwijs beschikbaar. Dit bedrag wordt vanaf 1 augustus 2015 structureel aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs toegevoegd. Het is de bedoeling dat de middelen worden ingezet om de brede doelstelling van passend onderwijs vorm te geven: passend onderwijs voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerprobleem maar ook voor…

View original post 261 more words

Advertisements
Posted in Begeleiding hoogbegaafdheid, didactiek, Kenmerken hoogbegaafd kind, Omgaan met hoogbegaafdheid, Onderwijs hoogbegaafden, Talentontwikkeling
Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 29 other followers

MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: