BloomKlassiek – Stappenplan zelfstandig uitvoeren

Het denken op het kruispunt van toepassen en procedurele kennis op gang brengen of toetsen.

vraagexempla

(CEGr2015 I) vr. 4a: Schrijf regel 333 over en scandeer deze regel. b:Regel 333 ἐνείκεσας. De aoristusvormen van het werkwoord νεικέω komen bij Homerus zowel met een enkele sigma als met een dubbele sigma (bijvoorbeeld regel 325 νείκεσσεν) voor. Leg uit dat de vorm ἐνείκεσσας (met dubbele sigma) op deze plaats in regel 333 niet in het metrum zou passen. Een scandeervraag kan ook beantwoord  worden meer op het niveau van denken op het kruispunt van analyseren en feitenkennis.

(CEGr2015 II) vr. 17a: Schrijf regel 203 over en scandeer deze regel. Vergelijk deze regel met regel 519 uit het vervolg van boek 24, waarin Achilles, als Priamus bij hem is aangekomen, aan hem vraagt: Πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Ἀχαίων ἐλθέμεν οἶος. b: Leg uit dat ἔτλης in regel 519 op deze plaats in het vers metrisch uitwisselbaar is met ἐθέλεις in regel 203. Een scandeervraag kan ook beantwoord worden meer op het niveau van denken op het kruispunt van analyseren en feitenkennis.

(CELa2016 II) vr.15a: Regel 107-119 Aeneas t/m pressit. De gebeurtenissen in deze regels worden door Vergilius niet aan het toeval toegeschreven. Citeer uit de regels 107-111 (Aeneas t/m augent) het Latijnse tekstelement waaruit blijkt dat er geen sprake is van toeval.

(CELa2016 I) vr.20a: Regel 28 flatus t/m tonsae. Schrijf regel 28 over en scandeer deze regel. De inhoud van deze regel wordt door het metrum onderstreept. Een scandeervraag kan ook beantwoord  worden meer op het niveau van denken op het kruispunt van toepassen en procedurele kennis.

(CELa2016 II) vr.18a: Regel 127 prima t/m tecta. Schrijf regel 127 over en scandeer deze regel. b. Beredeneer op basis van het metrum of prima een bepaling vormt bij manu of bij tecta. Een scandeervraag kan ook beantwoord  worden meer op het niveau van denken op het kruispunt van analyseren en feitenkennis.

(CE2015 I) Gr vr. 25/La vr.23; (2015 II) Gr vr. 28/La vr.22; (2016 I) Gr. vr. 27/La vr.23; (2016 II) Gr. vr. 25/La vr.23: Bestudeer de inleiding en de aantekeningen bij Tekst X. Vertaal de regels y t/m z in het Nederlands. De vertaalopgave kan ook gemaakt worden meer op het niveau van denken op het kruispunt van analyseren en feitenkennis of analyseren en conceptuele kennis.

 

logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie


Feiten


Conceptuele


Procedurele


Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: