BloomKlassiek – Testen en beoordelen obv objectieve criteria

Het denken op het kruispunt van evalueren en conceptuele kennis op gang brengen of toetsen.

vraagexempla

Bekijk de afb.

Motiveer wat je van de keuze voor de bedrijfsnaam Finis vindt.

(CELa2016 I) vr.10: Regel 745 Quem t/m deorumque. Aeneas vertoont in de Aeneis vaak kenmerken van een stoïsche levenshouding. Leg uit dat dit in deze regel niet het geval is.

(CEGr2017 I) vr.15: Regel 1024-1026 Κεἰ t/m ἦν. Clytaemestra’s verbeelding werkt in deze regels als een camera die steeds meer inzoomt op de situatie. Leg dit uit en onderscheid hierbij drie stadia. Ga in je antwoord in op de inhoud van de regels 1024-1026 (Κεἰ t/m ἦν).

(CEGr2017 I) vr.24: Euripides besteedt in zijn tragedies veel aandacht aan vrouwen. Dat is ook het geval in de tragedie Electra. Leg uit dat de mannelijke personages Aegisthus en Orestes als veel minder krachtig voorgesteld worden dan de vrouwelijke personages Clytaemestra en Electra. Ga in je antwoord in op elk van deze vier personages zoals die voorkomen in de Electra van Euripides. Gebruik bij voorkeur niet meer dan 50 woorden.

logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie


Feiten


Conceptuele


Procedurele


Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: