BloomKlassiek – Metacognitieve kennis

Metacognitieve kennis
“Kennis over kennis in het algemeen als ook inzicht in en kennis van zijn eigen denken”
  • Strategische kennis
  • Kennis over cognitieve taken
  • Passende contextuele en conditionele kennis kunnen inzetten
  • Inzicht in zichzelf als leerder

baseline-links-licht

Metacognitie is een begrip uit de filosofie en de leerpsychologie. Cognitie (uit het Latijn cognitio: kennis, inzicht) en meta (uit het Grieks, betreffende). Metacognitie is dus de studie die de kennis(-verwerving) zelf tot onderwerp van studie heeft; kennis over kennis.

Metacognitie is een belangrijke vaardigheid van een efficiënte leervaardigheid. Als iemand beseft hoe hij/zij kennis opdoet, kan de persoon er zijn leerstrategie op richten.

Doorgaans onderscheidt men nog deelaspecten van de metacognitie:

  • de zuivere kennis, inzicht in het (eigen) leerproces.
  • het kunnen toepassen van deze kennis in de juiste leerprocedure.

Metacognitie is dus de studeerexpertise bij uitstek: studievaardigheid in de breedste zin van het woord.

logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie

Feiten

Conceptuele

Procedurele

Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: