BloomKlassiek – Creëren

Creëren
Complexe structuren of (denk)patronen opzetten. Het bestaande combineren tot een nieuw geheel zodat een nieuwe structuur, plan, concept, interpretatie of betekenis ontstaat.

Toetssteen: de leerling construeert nieuwe complexe kennis, concepten of producten (niet bestaand of door hem niet gekend).

Genereren Plannen Produceren
·     Hypothetiseren ·    Organiseren ·     Herzien
·     Combineren ·    Categoriseren ·     Herschrijven
·     Componeren ·    Herschikken ·     Model maken
·     Compileren ·    Reorganiseren ·     Creëren
·     ontwikkelen ·    Ontwerpen ·     Reconstrueren
·     Bedenken
logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie

Feiten

Conceptuele

Procedurele

Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: