BloomKlassiek – Begrijpen

Begrijpen
De betekenis, bedoeling, implicatie, vertaling, interpretatie verwoorden van instructie en voorgelegde geschreven of grafische informatie zoals (losse) feiten, begrippen of (probleem-)situaties.

Toetssteen: de leerling verwoordt of herformuleert het geleerde feit in zijn eigen woorden, zodat zijn begrip blijkt.

Sleutelbegrippen om het denk-, leer- en handelingsniveau ‘begrijpen’ op gang te brengen of te toetsen:

Interpreteren Classificeren ·    Anticiperen
·     Begrijpen van feiten ·   Categoriseren Vergelijken
·     Feiten weergeven ·   Rangschikken ·    Mappen
·     Losse woorden vertalen ·   Bevestigen ·    Koppelen
·     Schatten Samenvatten ·    Indelen
·     Kenmerken benoemen ·   Herformuleren van feiten ·    Tegenoverstellen
Toelichten ·   Feiten samenvatten demonstreren
·     Uitleggen van feiten ·   Feiten parafraseren ·    Bekende modellen in elkaar zetten
·     Voorbeelden geven ·   Generaliseren ·    Omzetten
·     Feiten aanvullen ·   Abstraheren ·    Omkeren
·     Feiten illustreren Herleiden ·    Contrasteren
·     Verdedigen van feiten ·   Infereren  
  ·   Invoegen  
logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie

Feiten

Conceptuele

Procedurele

Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: