BloomKlassiek – Analyseren

Analyseren
Materiaal scheiden of concepten in zijn onderdelen opdelen zodat onderliggende structuur of doel duidelijk wordt. Feiten onderscheiden van gevolgtrekkingen / afleidingen.

Toetssteen: de leerling relateert geleerde kennis aan nieuwe feiten of nieuwe gegevens aan eigen kennis.

Sleutelbegrippen om het denk-, leer- en handelingsniveau ‘analyseren’ op gang te brengen of te toetsen:

Onderscheiden Organiseren Eigenschappen toekennen
·     Analyseren ·     Samenhang zien ·     Deconstrueren
·     Determineren ·     Illustreren ·     Herleiden
·     Overeenkomsten/verschillen onderscheiden ·     Schetsen o.b.v. gegevens
·     Vergelijken ·     Afleiden
·     Contrasteren ·     Ontleden
·     Afscheiden ·     Samenvoegen
·     Illustreren ·     Schematiseren
·     Selecteren uit nieuwe feiten of gegevens ·     Structureren
logo Dimensie van het Cognitieve Proces (vaardigheden)
Herinneren Begrijpen Toepassen Analyseren Evalueren Creëren

Kennis-dimensie

Feiten

Conceptuele

Procedurele

Metacognitieve

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: